Dane dla wpłat składek Rady Rodziców

Należności  prosimy przekazywać na konto Rady Rodziców wg poniższych danych:

 

Nazwa: 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Elektronicznych

im. Wojska Polskiego

ul. M. Karłowicza 20

85-092 Bydgoszcz

 

Numer konta bankowego:

35 1240 3493 1111 0010 9881 3646

Bank Pekao S.A.

 

Opis (tytułem):

Klasa (np. 1A), imię i nazwisko ucznia, za (np. składkę RR, wycieczkę, inne…).

 

W przypadku błędnego opisu przelewu środki wpłacone na konto, będą zaksięgowane do ogólnej puli składek szkoły.