Nauczyciele

 

Kadra kierownicza

   
Chabowski Marcin dyrektor, przedmioty zawodowe m.chabowski@zse.bydgoszcz.pl
Sumicka Agnieszka wicedyrektor, matematyka a.sumicka@zse.bydgoszcz.pl
Musierowicz Dorota wicedyrektor, pedagog d.musierowicz@zse.bydgoszcz.pl
Smutek Zbigniew wicedyrektor, przedmioty zawodowe z.smutek@zse.bydgoszcz.pl
Jakubiak Zygmunt kierownik warsztatów z.jakubiak@zse.bydgoszcz.pl
Janeczek Sławomir kierownik internatu s.janeczek@zse.bydgoszcz.pl

Pedagog szkolny

   
Musierowicz Dorota pedagog d.musierowicz@zse.bydgoszcz.pl
Reszkowska Monika pedagog

m.reszkowska@zse.bydgoszcz.pl

Kobus Marta psycholog

m.kobus@zse.bydgoszcz.pl

Nauczyciele

   
Andrzejewska Hanna wychowawca internatu h.andrzejewska@zse.bydgoszcz.pl
Baranowska Monika przedmioty zawodowe m.baranowska@zse.bydgoszcz.pl
Bartkowska Dorota matematyka d.bartkowska@zse.bydgoszcz.pl
Beszczyński Krzysztof orkiestra k.beszczynski@zse.bydgoszcz.pl
Bednarek Kazimierz zajęcia praktyczne k.bednarek@zse.bydgoszcz.pl
Borowczyk Rafał wychowanie fizyczne r.borowczyk@zse.bydgoszcz.pl
Bylińska Jolanta przedmioty zawodowe j.bylinska@zse.bydgoszcz.pl
Bzdawka Michał przedmioty zawodowe m.bzdawka@zse.bydgoszcz.pl
Chełmińska Magdalena język niemiecki m.chelminska@zse.bydgoszcz.pl
Chojnacka Agnieszka geografia a.chojnacka@zse.bydgoszcz.pl
Ciżmowski Tomasz przedmioty zawodowe t.cizmowski@zse.bydgoszcz.pl
Czerniak Janusz przedmioty zawodowe j.czerniak@zse.bydgoszcz.pl
Czeszewska Magdalena język angielski m.czeszewska@zse.bydgoszcz.pl
Czyżewski Dariusz wychowanie fizyczne d.czyzewski@zse.bydgoszcz.pl
Dembczyńska Agnieszka język polski a.dembczynska@zse.bydgoszcz.pl
Dolski Łukasz wychowanie fizyczne l.dolski@zse.bydgoszcz.pl
Dziemitko Iwona matematyka i.dziemitko@zse.bydgoszcz.pl
Gałdecka-Wysk Anna geografia, przedsiębiorczość a.galdecka-wysk@zse.bydgoszcz.pl
Gałek-Stachura Kamila język angielski k.galek-stachura@zse.bydgoszcz.pl
Gierczak-Pliszka Danuta język polski d.gierczak-pliszka@zse.bydgoszcz.pl
Gozdur-Kolendo Dorota język angielski, internat d.gozdur-kolendo@zse.bydgoszcz.pl
Grabska Katarzyna historia, WOS k.grabska@zse.bydgoszcz.pl
Grajek Anna biologia a.grajek-strzelecka@zse.bydgoszcz.pl
Gramowska Renata język angielski r.gramowska@zse.bydgoszcz.pl
Grochowska Małgorzata wychowawca internatu m.grochowska@zse.bydgoszcz.pl
Hermanowska Grażyna biblioteka g.hermanowska@zse.bydgoszcz.pl
Hermanowski Wojciech przedmioty zawodowe w.hermanowski@zse.bydgoszcz.pl
Jakubowski Piotr zajęcia praktyczne p.jakubowski@zse.bydgoszcz.pl
Janka Tomasz język niemiecki t.janka@zse.bydgoszcz.pl
Jarząb Małgorzata wychowawca internatu m.jarzab@zse.bydgoszcz.pl
Kantorska Małgorzata matematyka, informatyka m.kantorska@zse.bydgoszcz.pl
Kantowicz Grzegorz przedmioty zawodowe g.kantowicz@zse.bydgoszcz.pl
Karolkiewicz Jerzy przedmioty zawodowe j.karolkiewicz@zse.bydgoszcz.pl
Kasprzyk Renata wychowawca internatu r.kasprzyk@zse.bydgoszcz.pl
Kaszyńska Lucyna biblioteka, język polski l.kaszynska@zse.bydgoszcz.pl
Kawula Aleksander przedmioty zawodowe a.kawula@zse.bydgoszcz.pl
Kiedrowski Piotr przedmioty zawodowe p.kiedrowski@zse.bydgoszcz.pl
Klonowski Mariusz przedsiębiorczość m.klonowski@zse.bydgoszcz.pl
Kołodziejski Krzysztof fizyka k.kolodziejski@zse.bydgoszcz.pl
Korput Wojciech język angielski w.korput@zse.bydgoszcz.pl
Korytek Rafał przedmioty zawodowe r.korytek@zse.bydgoszcz.pl
Kosecka Karolina język niemiecki k.kosecka@zse.bydgoszcz.pl
Kowalska Izabela język niemiecki i.kowalska@zse.bydgoszcz.pl
Krzemiński Remigiusz wychowanie fizyczne r.krzeminski@zse.bydgoszcz.pl
Kucharska Magdalena matematyka m.kucharska@zse.bydgoszcz.pl
Kulczewska Hanna język polski h.kulczewska@zse.bydgoszcz.pl
Kulpa Piotr język polski, świetlica p.kulpa@zse.bydgoszcz.pl
Kuźba Józef zajęcia praktyczne j.kuzba@zse.bydgoszcz.pl
Leszczyńska Agnieszka język angielski a.leszczynska@zse.bydgoszcz.pl
Lewandowska Lucyna przedmioty zawodowe l.lewandowska@zse.bydgoszcz.pl
Łabuńska Edyta matematyka e.labunska@zse.bydgoszcz.pl
Mordaka-Markiewicz Anna język niemiecki a.mordaka-markiewicz@zse.bydgoszcz.pl
Nowak Adam historia, WOS a.nowak@zse.bydgoszcz.pl
Owczarzak Robert przedmioty zawodowe r.owczarzak@zse.bydgoszcz.pl
Pacewicz Roman przedmioty zawodowe r.pacewicz@zse.bydgoszcz.pl

Pawłowska Maja

wychowawca świetlicy

m.pawlowska@zse.bydgoszcz.pl

Piekarz Grzegorz

przedmioty zawodowe

g.piekarz@zse.bydgoszcz.pl
Pieńkosz-Kumor Ewelina język angielski e.pienkosz-kumor@zse.bydgoszcz.pl
Pilch Paulina internat, chemia p.pilch@zse.bydgoszcz.pl
Piłat Anna matematyka a.pilat@zse.bydgoszcz.pl
Poćwiardowski Tomasz religia t.pocwiardowski@zse.bydgoszcz.pl
Rajkowska Roksana język angielski r.rajkowska@zse.bydgoszcz.pl
Rybacka Monika biologia, chemia m.rybacka@zse.bydgoszcz.pl
Rybarczyk Mariusz zajęcia praktyczne m.rybarczyk@zse.bydgoszc.pl
Sempowicz Wiesław przedmioty zawodowe w.sempowicz@zse.bydgoszcz.pl
Sędalska Sławomira wychowanie fizyczne s.sedalska@zse.bydgoszcz.pl
Sidor Sławomir przedmioty zawodowe s.sidor@zse.bydgoszcz.pl
Siegert Justyna przedmioty zawodowe j.siegert@zse.bydgoszcz.pl
Siepniewska-Stańczyk Joanna fizyka j.siepniewska-stanczyk@zse.bydgoszcz.pl
Sieracki Adam przedmioty zawodowe a.sieracki@zse.bydgoszcz.pl
Siwka Piotr przedmioty zawodowe p.siwka@zse.bydgoszcz.pl
Skotnicka Agata religia a.skotnicka@zse.bydgoszcz.pl
Smoleń Krzysztof edukacja dla bezpieczeństwa k.smolen@zse.bydgoszcz.pl
Stachura Piotr orkiestra p.stachura@zse.bydgoszcz.pl
Staśkiewicz Monika wychowawca internatu m.staskiewicz@zse.bydgoszcz.pl
Szerszeń ELiza religia e.szerszen@zse.bydgoszcz.pl
Szlachciak Agnieszka język angielski a.szlachciak@zse.bydgoszcz.pl
Szulc Patryk język angielski p.szulc@zse.bydgoszcz.pl
Tabor Krzysztof zajęcia praktyczne k.tabor@zse.bydgoszcz.pl
Tomczak Marek wychowawca internatu, wychowanie fizyczne m.tomczak@zse.bydgoszcz.pl
Torzecka Jolanta przedmioty zawodowe j.torzecka@zse.bydgoszcz.pl
Truszkowski Jerzy przedmioty zawodowe j.truszkowski@zse.bydgoszcz.pl
Trzciński Ariel przedmioty zawodowe a.trzcinski@zse.bydgoszcz.pl
Tylicki Janusz przedmioty zawodowe j.tylicki@zse.bydgoszcz.pl
Wachowiak Hanna przedmioty zawodowe h.wachowiak@zse.bydgoszcz.pl
Wilczyńska Małgorzata zajęcia praktyczne m.wilczynska@zse.bydgoszcz.pl
Wilczyński Stanisław zajęcia praktyczne s.wilczynski@zse.bydgoszcz.pl
Wiśniewska-Maciaszek Marlena wychowawca internatu m.wisniewska-maciaszek@zse.bydgoszcz.pl
Wiśniewski Jacek przedmioty zawodowe j.wisniewski@zse.bydgoszcz.pl
Wojciechowski Roman przedmioty zawodowe r.wojciechowski@zse.bydgoszcz.pl
Wojtecka-Ratajczak Magdalena wychowanie fizyczne m.wojtecka-ratajczak@zse.bydgoszcz.pl
Woźniak Tomasz religia t.wozniak@zse.bydgoszcz.pl
Wróblewska Dagmara wychowanie fizyczne, język polski d.wroblewska@zse.bydgoszcz.pl
Wrzesień Arleta matematyka, informatyka a.wrzesien@zse.bydgoszcz.pl
Wrzesińska Elżbieta wychowawca internatu e.wrzesinska@zse.bydgoszcz.pl
Zelek Małgorzata historia, WOS m.zelek@zse.bydgoszcz.pl